iMac on white desk with tea and books

Automatisering: Bruk det, ikke frykt det!

Xref

Quicklinks

Hva kjennetegner dagens arbeidsplasser? Jo, de blir stadig mer digitaliserte. Mange velger skybaserte løsninger for å kunne drive bedriften så trygt og systematisk som mulig.

HR-bransjen er en sinke

Hva så med HR-bransjen? Vi henger absolutt med på utviklingen når det gjelder å lagre og dele filer. Men på andre, og kanskje viktigere arbeidsområder, henger vi helt klart etter.

Med sjekk av referanser er dette helt klart tilfellet. Referanser blir fortsatt ofte sjekket over telefonen, og da er du avhengig av at referansen er ledig der og da. Under samtalen noterer du  svarene du får og senere lager et sammendrag.

Dette er en lite effektiv måte å jobbe på, da det tar mye tid. Det kan også gi upålitelige resultater, for det er fort gjort å gjøre feil. Det er også en stor trussel mot personvernet, fordi du står i fare for at personlige opplysninger går tapt eller kommer på avveie.

Automatisering kommer til å (eller i alle fall burde) forandre hele HR-bransjen.

Slik kan Xref hjelpe

Vi startet Xref på grunn av svakhetene forbundet med den tradisjonelle, manuelle referansesjekken. Hva kjennetegner Xref? Automatisering. Og rask, pålitelig og trygg deling av informasjon, noe som vil komme både arbeidsgivere og arbeidssøkere til gode.

Vi har plukket den gamle referansesjekken fra hverandre og satt den sammen til en bedre løsning som hele bransjen kan dra nytte av.

En av endringene er spesielt viktig: Vi har gjort kandidaten til midtpunktet i prosessen. Tidligere ble søkerne holdt på avstand, mens vi sjekket bakgrunnen deres. Men Xref gir dem nå muligheten til å drive prosessen fremover selv.

Vi har også gjort livet enklere for arbeidsgiveren. Har du noen gang mistet gode kandidater mens du brukte tid på å sjekke referansene? Den tid er forbi. Med referansene kjapt på plass i Xref-verktøyet, kan du ta raske avgjørelser. Ikke minst er dette avgjørende når du er ute etter folk på toppledernivå.

Den viktigste fordelen med løsningen er likevel opplysningene du får inn. Ansetter du noen basert på en Xref-rapport, er det ikke magefølelsen du baserer deg på. Du har solide fakta du kan sammenligne med dataene om de andre kandidatene. Faktisk kan du sjekke det opp mot hva tusenvis av andre som ble stilt det samme spørsmålet verden over, svarte!


Automatisering skal være til hjelp

Vi hører stadig oftere fremtidsforskere fortelle at automatisering ikke er ment å erstatte mennesker, det skal være et hjelpemiddel for oss. Enhver automatisering bør bli supplert av råd og innspill fra en ekspert på området. Det er dette Xref gjør – vi sparer deg for tid ved å ta over grovarbeidet. Men det hindrer deg ikke fra å stille oppfølgingsspørsmål til referansene eller sjekke at alt stemmer. Vi hjelper folk med å gjøre en bedre jobb, vi tar ikke jobben fra dem.

Dette må du huske på

Bedriften du jobber for, vil møte stadig nye krav og behov fremover. Den vil trenge automatisering av ting vi ikke er klar over i dag. Derfor er det viktig å være i stand til å gjøre endringer raskt, slik at du kan følge med når utviklingen i markedet skyter fart.

De som bruker Xref, treffer bedre med ansettelsene, takket være nyttige, innsiktsfulle data. Nøkkelen til dette? Automatisering.

Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.