Diverse group of people with arms around each other laughing

Det sammensatte arbeidslivet er kommet for å bli – og HR må følge med

Xref

Quicklinks

Digitaliseringen har ført til store endringer i arbeidslivet. Bare se på en arbeidsplass i dag sammenlignet med for ti år siden. Folk jobber mer på farten og hjemmefra, og bruken av frilansere og innleide konsulenter har økt. 

Som leder kan dette være krevende å håndtere. HR-avdelingen kan støtte oppunder ved å følge med på utviklingen og tilpasse seg den nye hverdagen.

En sammensatt arbeidsplass – hva betyr det egentlig?

På engelsk snakker man gjerne om blended workforce. Tidligere har det gjerne betydd å ha folk fra forskjellige generasjoner på arbeidsplassen, men nå brukes det stort sett for å beskrive virksomheter hvor folk er ansatt på ulik basis.

Stadig flere jobber deltid, innleid, frilans og fra hjemmekontor, og det medfører en rekke utfordringer for både de ansatte og selve virksomheten. Ikke alle utfordringer har like klare svar. 

De ansatte får mer frihet, men mister de samtidig tryggheten? Og jobber de mer eller mindre effektivt hjemmefra? Virksomheten blir kanskje mer fleksibel og omstillingsdyktig. Men går det på bekostning av trivselen og kompetansen på arbeidsplassen? Og hva skjer hvis HR-avdelingen ikke henger med på endringene?

Teknologi gir smartere fremgangsmåter

Når utviklingen går så fort, er det viktig at de HR-ansatte følger den og er tilpasningsdyktige.

Uttrykket «Vi må jobbe smartere, ikke hardere» har blitt litt loslitt med tiden. Men det er ingen tvil om at det å klare å henge med i utviklingen, og ta i bruk ny, smart teknologi, gjør selskapene mer bærekraftige.

Teknologi gir både effektivitet og innsikt i hvordan vi best kan drive HR-bransjen videre. Følger vi med på teknologiske nyvinninger, sørger vi for at HR fortsetter å være en viktig funksjon i enhver fremgangsrik virksomhet.

Handler om mer enn teknologi

Men alt handler ikke om teknologi.

For at HR skal henge med i utviklingen, må vi også endre måten vi ser på andre viktige faktorer i bransjen, for eksempel:

  • Strategisk tenkning – identifisere de beste tilnærmingene til strategiske oppgaver som kartlegging av aktuelle kandidater og nettverksbygging.
  • Prosjektledelse – anerkjenne verdien av en prosjektbasert arbeidsmetode som oppfordrer til samarbeid for å nå felles mål, istedenfor at alle sitter på hver sin tue og jobber med sitt.
  • Databehandling – mestre det økende tilfanget av innsamlede data og vite hvordan informasjonen skal håndteres uten at det går ut over personvernet.

Les mer om verdien av data i ansettelsesprosessen.

Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.