Woman triumphant with hand in the air
16
min read

Fem gode grunner til å ansette en tidligere ansatt

Xref

Quicklinks

Ansatte blir ikke lenger hele karrieren hos samme arbeidsgiver. Det er også slutt på tiden da de bare jobbet i én bestemt bransje. Dagens ansatte er på konstant jakt etter de tre u-ene: utfordring, utdanning og utvikling. 

De er med andre ord åpne for muligheter i nye avdelinger, virksomheter og bransjer. Og nytenkende virksomheter ser ikke nødvendigvis det som noe negativt. 

I dag tar de ansatte utradisjonelle valg for å oppnå karrieremessige eller personlige mål. De går til konkurrenter, starter egne bedrifter og vender til og med tilbake til sin tidligere arbeidsgiver. De sistnevnte blir gjerne kalt «bumerang-ansatte», og de kan være en verdifull ressurs for arbeidsgivere. 

Hvorfor, sier du? Her er fem gode grunner:

1. De kjenner arbeidsplassen

En av de største utgiftene forbundet med nyansatte er tiden og ressursene som går med til å gjøre dem varme i trøya. Ikke bare rent praktisk, men også for å få dem til å fungere godt i gruppa. De som allerede forstår kulturen på arbeidsplassen, deler samme visjon og mål som dere, har møtt og samarbeidet med kundene deres før, og som vet hva ledelsen forventer, vil sette seg inn i rollen og levere resultater mye raskere enn de som må lære alt dette for første gang.

2. Du vet hva styrkene (og svakhetene) deres er

Selv om du lærer mye om en kandidat i løpet av rekrutteringsprosessen, vet du aldri helt hva han eller hun er best på (og hva han eller hun er dårligst på), før vedkommende har vært en stund i jobben. Ved å ansette noen som tidligere har jobbet for dere, og som dere vet hva kan og ikke kan, slipper dere å være usikre på hva dere kan forvente. Og selv om stillingen kanskje er en annen denne gangen, vil den ansattes nøkkelkompetanse være den samme.

3. Hvis de var bra før, er de enda bedre nå

De dyktigste folkene blir sjelden på samme sted hele karrieren. Hvis dere aksepterer dette og lar folk få utforske nye muligheter når de ønsker det, er det mer sannsynlig at de vil slutte i jobben med et godt inntrykk av arbeidsplassen. Og hvis de en dag kommer tilbake, er det med mye nyttig kunnskap om en ny bransje, økt innsikt i markedet eller en bedre forståelse av hva konkurrentene gjør. Dette er noe dere kan bruke til deres fordel, både når det gjelder å lære opp andre ansatte og øke kvaliteten på tjenestene dere tilbyr.

4. De vet at gresset ikke alltid er grønnere på den andre siden

Hvis en ansatt kommer tilbake til dere etter å ha prøvd lykken et annet sted, kommer ikke han eller hun til å forlate dere med det første. Bumerang-ansatte blir som regel værende lenger enn nyansatte. De har sett hvordan det er på den andre siden, og funnet ut at det er hos dere de hører hjemme.

5. De kan bidra til å styrke arbeidsmiljøet

Det at noen velger å komme tilbake etter å ha prøvd seg hos andre, gir et viktig signal til andre ansatte. Det kan være positivt for miljøet på arbeidsplassen. Den bumerang-ansatte kommer garantert til å spre mye positivitet og glede bare ved å snakke om hvorfor han eller hun ville komme tilbake.

Et bonustips: Hopp aldri over referansesjekken!

Selv om du har ansatt en person en gang før, betyr ikke det at du kan ta snarveier i rekrutteringsprosessen. Du kan sluse vedkommende raskere gjennom de ulike trinnene, men det er viktig at du ikke kutter dem ut helt. Det er delvis for å gjøre prosessen rettferdig og inkluderende for alle søkere, og delvis for å være sikker på at det ikke har gått rett vest med personen siden sist. Sørg for at vedkommendes forrige arbeidsgiver er på listen over referansepersoner, og sjekk at denne arbeidsgiveren har samme inntrykk som deg!

Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.