Diverse group of people looking at camera
Human Resources
14
min read

Fra entusiastiske kandidater til engasjerte medarbeidere

Xref

Quicklinks

Rekrutteringsprosessen er en spennende tid for alle involverte. Men for en arbeidsgiver er det viktig at ikke spenningen tar overhånd. Det er avgjørende å få gitt kandidatene rett oppfølging.

Ifølge forskning utført av rekrutteringsbyrået Robert Half International har 47 % av kandidatene allerede etter første intervju bestemt seg for om de vil ta jobben eller ikke. Og 91 % er villige til å slutte i løpet av den første måneden hvis de ikke trives. 36 % sier at en av grunnene til å slutte, er manglende oppfølging og opplæring i startfasen.

For en arbeidsgiver betyr ikke en kandidats ja til et tilbud at du kan ta livet med ro. Det er nå at den nyansatte bør få god oppfølging, og det gjelder ikke minst i perioden før oppstart.

Meningsfull kommunikasjon skaper engasjement

God, regelmessig og interessant kommunikasjon gjennom rekrutteringsprosessen bidrar til å holde søkerne engasjerte og fornøyde. Det gjør at selv de som ikke får jobben, sitter igjen med et godt inntrykk.

De fleste virksomheter mener det er viktig å bli oppfattet positivt av de som søker jobb hos dem. Men ny forskning fra The Talent Board viser at mange arbeidsgivere er for dårlige til å følge opp søkere.

  • 27 % av arbeidsgiverne svarte at de først ber om tilbakemelding etter at kandidatene er ansatt.
  • 26 % av kandidatene sa at det mest negative var at prosessen tok så lang tid.
  • 52 % av kandidatene ventet fortsatt på svar fra arbeidsgiveren tre måneder etter at de hadde søkt.

En treig og ensidig prosess viser manglende respekt for kandidatenes tid. Dette kan ha langvarig innvirkning på hvordan de ser på virksomheten, både som jobbsøker og potensiell kunde.

Se derfor på rekrutteringsprosessen som en mulighet til å kommunisere med og innhente informasjon om kandidatene. Det er tre gode grunner til å gjøre dette:

  • Kandidater som har blitt fulgt opp gjennom rekrutteringsprosessen, gleder seg til å starte, finner seg lettere til rette, har bedre forståelse for virksomheten og blir raskt en del av teamet.
  • Du som arbeidsgiver får en langt bedre forståelse av styrkene og svakhetene til kandidatene, og hvordan de er som mennesker. Det gjør at du står bedre rustet til å være en god leder for dem.
  • Om en kandidat ikke nådde gjennom nåløyet og ble ansatt denne gangen, kan vedkommende være den perfekte kandidat ved en senere anledning. Sørg derfor alltid for å etterlate deg et godt førsteinntrykk, slik at interessante kandidater får lyst til å søke neste gang dere trenger folk.

God og jevnlig kommunikasjon leder kandidatene gjennom rekrutteringsprosessen og inn i virksomheten med en følelse av at den nye arbeidsgiveren kjenner dem og forstår dem.

Skap en god prosess på fire måter

Som vi har sett ovenfor, er det mange arbeidsgivere som ikke er gode nok til å følge opp søkere og nyansatte.

Her er derfor fire punkter for å skape en god rekrutteringsprosess. Følger du disse, har sannsynligvis både den som fikk jobben, og den som ikke gjorde det, hatt en god opplevelse.

  • Kommunikasjon – bruk nye teknologiske løsninger fra og med ansettelse til oppstart og opplæring, så dere kan holde dialogen gående gjennom hele prosessen.
  • Spesialtilpasning – tilpass rekrutteringsprosessen etter kandidatene, slik at de føler seg verdsatt og forstått.
  • Tydelighet – hold kandidatene oppdatert gjennom prosessen, slik at de vet hvor de står, og har en klar formening om veien videre.
  • Samarbeid – ta kontakt med andre avdelinger, del informasjon og sørg for at kandidatenes forventninger blir oppfylt når de starter i jobben.

God oppfølging er nøkkelen

Ikke glem de nyansatte i perioden mellom kontraktsinngåelse og oppstart. Følg dem opp, og bruk tiden til å lære dem å kjenne.

Se på rekrutteringsprosessen som et verktøy for å få informasjon og bygge relasjoner. Da legger du til rette for trivsel og engasjement blant de ansatte.

Finn ut hvordan Xref kan hjelpe deg med å sjekke referanser på en ny og bedre måte: Snakk med oss

Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.