Top view of people working at desk with notepads and devices
14
min read

Hva slags teknologi må du ha på jobben?

Xref

Quicklinks

Norge har lite å frykte når det gjelder tap av jobber i fremtidens yrkesliv. Når OECD måler automatiseringsfaren i egne land, stikker vi av med seieren. Men du bør ha øynene åpne for teknologien du kommer til å trenge.

Vi er godt over terskelen til automatiseringsæraen. Skremselspropagandaen om jobber som vil gå tapt, har ikke latt vente på seg. Men i floraen av svartmalende rapporter skiller årets OECD-måling av arbeidsmarkedet seg positivt ut når det gjelder Norge. Bare seks prosent av jobbene våre står i høy fare for å gå tapt som følge av automatisering.

Mener robotene er bedre

Nordmenn var også med i den nordiske respondentgruppen i Nordic AI Survey fra 2017. Dette var en spørreundersøkelse utført av det finsk-svenske IT-selskapet Tieto. På spørsmålet om hvilke arbeidsplasser de trodde kom til å forsvinne, lød svaret jobber i industri- og produksjonsbedrifter. Blant jobbene respondentene mente roboter ville kunne gjøre bedre enn folk, befant IT-support, revisjon, kassearbeid transport og kundeservice seg.

Det er ikke overraskende. Vi ser lett for oss at revisorer som behandler store mengder tall, og ikke minst skal regne ut på kronen korrekt, både er raskere og mer korrekte som roboter. Eller at kassemedarbeiderens løfting og registrering av varer utvilsomt kan gli kjappere med automatiske armer.

Førerløse transportmidler er under utprøving verden rundt, om enn med enkelte barnesykdommer foreløpig. Men når det kommer til support av kunder, har chatbotene vært i arbeid i en årrekke. Når vi får luket ut de mest generaliserte tilbakemeldingene, og innmatingen av kunnskap har gitt dem et rimelig detaljeringsnivå, kan de til og med bli de foretrukne service- og supportyterne våre. 

Teknologene kommer

OECDs arbeidsmarkedsrapport støtter oppunder automatiseringsutviklingen. Den peker på en flerdobling i antall industriroboter på få år, i tillegg til at investeringene i kunstig intelligens øker.

Og det er her de nye arbeidsplassene vil komme. NHO er blant arbeidsgiverorganisasjonene som måler fremtidsutsiktene hos medlemsbedriftene årlig. I barometeret fra 2017 gikk det klart frem at bedriftene hadde et stadig økende behov for folk med kompetanse og utdanning. Teknologer, fagarbeidere og ingeniører ble fremtidens vinnere i arbeidsmarkedet.

Rekruttering: Vær klar før konkurrentene er det

For den jevne arbeidsgiver blir det avgjørende å skjønne hva slags teknologi virksomheten skal gå til innkjøp av. Rekrutteringssektoren er blant dem som har knyttet automatiseringen til sitt bryst. 

For å finne aktuelle kandidater finnes det en rekke systemer som både finner og vurderer kandidatene for deg på en brøkdel av tiden du selv ville trengt. I tillegg tar enkelte løsninger direkte kontakt med kandidatene og lar dem få booke møtene med deg selv. Det finnes også et solid tilfang av personlighetstester som behandler mengder av data om både kandidaten selv og universet av øvrige kandidater. Her setter bare fantasien grenser for hva en chatbot kan hjelpe deg med.

Rekrutter toppkandidaten med den kjappeste sjekken

Og det er fortsatt potensial på en rekke felter. Vi ser bare toppen av isfjellet når det gjelder alt som skal tastes inn av informasjon, all rapportering og alle spørsmål- og svarprosesser. I tillegg kan vi se for oss kunnskapsoverføringen og -delingen som berører ansettelses- og onboardingprosesser. Får rekruttererne smartere og kjappere prosesser, kan de i stadig større grad vende blikket fra maskinene og over på mennesket selv.

Xref er blant selskapene i rekrutteringsbransjen som har funnet det for godt å lage en sømløs og effektiv form for digital referansesjekk. I friskgrønt brukervennlig design kan du som rekrutterer sende en forespørsel om referanser fra kandidaten. Kandidaten setter deretter i gang den digitale prosessen med innhentingen av referanser fra tidligere arbeidsgivere. Resultatet er at rekruttereren sitter med referansene på kandidaten etter i gjennomsnitt 1–3 dager, helt uten annen anstrengelse enn å legge inn navnet til kandidaten i Xref-verktøyet. De største problemene med rekruttering, nemlig rekruttering som er diskriminerende og i strid med personvernet, er i utgangspunktet løst med denne programvaren. Dette er en åpenbar gevinst ved automatiseringsutviklingen. Vil du forsøke referanseinnhenting basert på 30 sekunders arbeid neste gang?

Les mer om automatisk referansesjekk her.


Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.