Top view of startup company with people working at desks
Human Resources
12
min read

Hva vil Generasjon Z by på i arbeidslivet?

Xref

Quicklinks

Samfunnsvitere hevder at hver generasjon har sine særtrekk, formet av samtiden de vokste opp i, og erfaringene de fikk i disse formative årene. Rekrutterne i de fleste virksomheter mener derfor at ulike aldersgrupper bringer inn ulike holdninger, og reagerer best på hver sin lederstil.

Det finnes mye forskning om generasjon Z, som ble født mellom 1995 og 2010. Men hva er egentlig riktig? Peter Capelli, som er forfatter og professor i ledelse ved Wharton Business School i USA, hevder dagens unge ansatte har overraskende mye til felles med ansatte fra tidligere generasjoner. Men det finnes likevel åpenbare forskjeller. Digitale ferdigheter er et eksempel på noe som kjennetegner generasjon Z. De har vokst opp midt i digitaliseringen og kjenner ikke til en verden uten internett eller mobiltelefon.

Så hvilke verdier har generasjon Z, hva ønsker de seg fra arbeidsgiveren, og hva tilfører de arbeidsplassen? Flere kilder er enige i det følgende:

Riktig opplæring er viktig

Janice Gassam skriver i Forbes at denne generasjonen setter pris på å lære nye ting. De er vant til å konsumere store mengder informasjon fra mange ulike kilder på samme tid. Samtidig er de så teknologisk bevandret at de lettere lærer seg visse deler av jobben enn andre generasjoner.

Men siden denne generasjonen bruker mer tid isolert med smarttelefonen og mindre tid sammen med andre mennesker, kan det hende at de mangler noe av den sosiale kompetansen til tidligere generasjoner. Riktig opplæring er viktig for å skape vekst og utvikling i arbeidslivet. Derfor er det viktig å ta høyde for at ulike generasjoner kan ha behov for forskjellige typer opplæring.

Arbeidsgivere må legge til rette for gode relasjoner

Det er skrevet mye om at sosial isolasjon har ført til at mange i generasjon Z føler seg ensomme. En undersøkelse blant 4000 personer fra generasjon Z viser at menneskelig samhandling er noe denne gruppen setter stor pris på, og at positive jobbrelasjoner er noe av det viktigste for dem på jobben.

Generasjon Z ønsker også å samhandle direkte med lederne sine. Jevnlige samtaler på tomannshånd mellom ansatte og ledere kan derfor være lurt. Kontorer tilpasset samarbeid og åpenhet, men som samtidig gir mulighet til å jobbe på egen hånd, er noe denne generasjonen setter pris på.

Sett mangfold og inkludering i høysetet

Mangfold er noe som preger generasjon Z. De er vant til å omgås mennesker med ulik bakgrunn, kultur, livssyn og seksualitet. De er imot diskriminering og for likestilling. Dette må du som arbeidsgiver være bevisst på. Denne generasjonen vil forvente at arbeidsgiveren behandler alle likt, uavhengig av bakgrunn.

Trygghet og rettferdig lønn skaper motivasjon

De unge i dag sløser ikke med pengene. De er flinke til å spare, og de tenker på fremtiden.  For generasjon Z er stabil inntekt og trygg jobb viktig. Videre viser det seg at trivsel og lønn som fortjent er faktorer som er viktige for at de skal trives.

Formell utdanning er ikke alt

Det er ikke alltid slik at de med lengst utdanning blir de beste ansatte. Arbeidserfaring kan være vel så viktig.

I dagens digitale verden tilegner unge seg relevant kunnskap og erfaring alene foran datamaskinen. Ikke la deg blende av formell utdanning alltid, vurder heller hvem som samlet sett har de beste ferdighetene for jobben.

Bruk digitale kommunikasjonskanaler

Skal du nå ut til potensielle ansatte fra generasjon Z, må du kommunisere digitalt. Bruk sosiale nettverk i rekrutteringsprosessen. Denne generasjonen liker det visuelle, så annonser og kampanjer bør inneholde grafikk, bilder og videoer.

Husk også at de er vant til å få tilgang til alt «her og nå». Styr unna lange avhandlinger; sørg for å få budskapet frem kort og konsist. Generasjon Z er mobilgenerasjonen, så det er viktig med mobilvennlig kommunikasjon og responsive nettsider.


Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.