Clipboard and ipad showing data
Human Resources
14
min read

Informasjon er nøkkelen til gode ansettelser

Xref

Quicklinks

For oss i HR-sektoren har tilgang til informasjon alltid gjort det lettere å finne riktig person til en jobb. Men problemet er å ha tid til å finne, gå gjennom og bruke disse opplysningene på en god måte.  

Slik gjør du det

Hadde det ikke vært fint om den type informasjon lå tilgjengelig et sted? Tenk på ressursene du kunne spart, og hvor effektiv ansettelsesprosessen ville vært. Still deg for eksempel disse enkle spørsmålene om den siste ansettelsesprosessen:

  • Gjennom hvilke kanaler søkte de beste kandidatene?
  • Hvilke stillingsannonser tiltrakk seg de beste kandidatene?
  • Når på dagen søkte de beste kandidatene?
  • På hvilket trinn i ansettelsesprosessen mistet vi de beste/fleste kandidatene?

Ved å registrere, sammenligne og analysere disse dataene kan du danne deg et bilde av hvor, når og hvordan du får tak i de beste.

I tillegg til å forstå hva som fungerer, kan du på denne måten avdekke hva som gjør at dere mister gode søkere underveis.

Ting som lang ventetid, lite åpenhet og dårlig kommunikasjon kan være skadelig og føre til at kandidatene heller velger andre arbeidsgivere. Finner du ut hvor og når dette skjer, kan du endre på ting og gjøre at dere fremstår som mer attraktive for søkerne.

Bruk ny teknologi

Manuell sjekk av referanser bidrar til at ansettelsesprosessen tar tid, og øker risikoen for å miste gode søkere. Men dette er ikke det eneste problemet med å gjøre ting på gamlemåten. Å intervjue referansepersoner over telefonen gir deg også ufullstendige og vanskelig målbare opplysninger.

Bruker du Xrefs nettbaserte verktøy for referansesjekk, får du relevant og nøyaktig informasjon som du kan bruke til å gjøre velbegrunnede valg. Referansene blir lagret i en trygg, skybasert plattform der du kan analysere informasjonen og bruke den når dere skal ansette i fremtiden.

Ikke glem å evaluere ansettelsene

Når dere ansetter noen, er det viktig å samle inn data tidlig i ansettelsesforholdet. De kan dere bruke til å bedre trivselen på arbeidsplassen og hindre gjennomtrekk av ansatte.

Still deg selv disse spørsmålene for hver eneste nyansatt:

  • Hvor mye opplæring og oppfølging fikk den nyansatte, og på hvilke områder?
  • Hva var nyttig for den nyansatte de første par ukene? Og hva fungerte ikke?
  • Hvordan ble den nyansatte introdusert overfor kollegaene sine, og hvordan fungerer samarbeidet nå?

Har du opplevd at noen som virket perfekt for jobben, sluttet innen et halvt år? Det kan være et tegn på at dere ikke har stilt dere spørsmålene over og brukt dem til å øke trivselen på arbeidsplassen.

Xref – raskt, trygt og enkelt

Virksomheten kan dra store fordeler av å hente inn riktig informasjon og bruke den på rett måte. Dette gjelder alle trinnene i ansettelsesprosessen.

Men det tar lang tid å samle inn, lagre og analysere slike opplysninger manuelt. I tillegg utgjør de en stor fare for personvernet. Bruk derfor heller ny teknologi, som Xrefs nettbaserte verktøy for referansesjekk. Da får dere tilgang til informasjonen raskt, trygt og enkelt.

Lyst til å vite mer om hva Xref kan tilby?

Snakk med oss

Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.