Man explaining idea
Human Resources
16
min read

Robotene inntar HR-avdelingen

Xref

Quicklinks

Kunstig intelligens, stordata og virtuell virkelighet tar HR-bransjen med storm. Om ikke lenge vil en robot være din beste medarbeider. HR opplever nå store forandringer på grunn av det teknologiske skiftet.

At moderne, altomspennende teknologi har avgjørende konsekvenser for HR-faget, er ikke lenger nyheter. Likevel har bransjen – som mange andre – lenge slitt med å forstå konsekvensene av den og hvordan man kan ta i bruk de teknologiske nyvinningene.

Selv om bransjen ikke akkurat har ligget i forkant av utviklingen, er det en økende vilje til å diskutere bruken av og verdien i de nye løsningene.

Her er noen eksempler:

1. Kunstig intelligens (KI) og automatisering:
Kunstig intelligens (artificial intelligence eller AI på engelsk) får oss til å tenke på dystopiske science fiction-filmer hvor roboter gjør mennesker overflødige, på jobb som hjemme. Men sannheten er mer nyansert enn som så. Folk som jobber med HR og rekruttering, kan spare både tid og krefter på å bruke KI.

Kognitiv databehandling eller cognitive computing kan for eksempel brukes i ulike kombinasjoner i maskinlæring, resonnering, naturlig språkbehandling og andre former for kontekstuell læring og dermed automatisere en rekke HR-funksjoner. Eksempler på dette er profilering, referansesjekk, møteplanlegging og nettbasert opplæring.

Vi ser allerede at kunstig intelligens hjelper oss med flere viktig gjøremål i hverdagen. Følgen er at HR-ansatte kan puste lettet ut: Kunstig intelligens tar ikke jobbene i HR-sektoren. Den hjelper bare til med å gjøre en bedre og mer effektiv jobb, slik at de ansatte kan konsentrere seg om andre oppgaver.

2. Stordata:
Stordata, eller Big Data, er perfekt for HR-bransjen. Begrepet handler om å samle inn, dele opp og blande sammen store mengder tilsynelatende usammenhengende biter av digital informasjon for deretter å presentere den som verdifull og logisk informasjon på en rask og enkel måte. Stordata gir oss en oversikt over mønstre, trender og sammenhenger knyttet til menneskelig atferd og samhandling.

Selv om det er viktig å ta forholdsregler ved bruk av stordata, spesielt med tanke på personvern og dataintegritet, kan denne teknologien gi oss muligheten til å ta fornuftige avgjørelser basert på fakta. Uansett om det gjelder rekruttering, ansettelse, opplæring, ledelse, forfremmelse eller oppsigelse, gir stordata HR-ansatte tilgang til mer pålitelig informasjon enn hva egen erfaring og kunnskap kan gi dem.

3. Etterspørselsbasert teknologi:
Etterspørselsbasert teknologi har gjerne løsninger rettet mot produksjonsbedrifter. Men mange spennende bruksområder i HR-bransjen faller inn under denne kategorien. Det som kjennetegner slik teknologi, er at den hjelper virksomheter med å tilpasse seg endringer i markedet, som for eksempel tilgangen på ressurser. Kombinert med dagens mobile kommunikasjonsverktøy og plattformer for prosjektledelse kan den hjelpe virksomheter med en høyere effektivitet og produktivitet.

4. Virtuell virkelighet (VR):
Virtuell virkelighet (eller VR etter det engelske virtual reality) kan virke fremmed i HR-bransjen, som handler om menneskene på en arbeidsplass og hvordan de samhandler. Men VR-teknologi blir stadig mer populært. Den åpner for effektive og rimelige måter å kontakte, intervjue og teste potensielle kandidater på. Spesielt i tilfeller der kandidatene bor i en annen by eller et annet land, og må reise langt for å komme til jobbintervjuet.

Å vise folk rundt på en arbeidsplass uten at de fysisk trenger å være til stede, er enda et interessant bruksfelt. Det er også langt enklere å tilby grundig opplæring eller kompetanseutvikling for stillinger som krever mer enn et vanlig nettbasert kurs. 

5. Kroppsnær teknologi:
Kroppsnær teknologi kalles også smarttilbehør eller wearables. De vanligste typene er aktivitetsmålere og smartklokker, men teknologien omfatter også smartklær og enheter til å implantere i kroppen. Dette er en stor sekkebetegnelse, som åpner for mange spennende muligheter i HR-bransjen. Et av de mest populære bruksområdene er for øyeblikket å gi de ansatte digitale treningsarmbånd. De kan motivere dem til å holde seg i form og dermed bli mer produktive på jobb. Slike armbånd med tilhørende programvare kan gjøre det lettere for de ansatte å nå sine mål, øke trivselen på arbeidsplassen og bidra til et positivt og sunt arbeidsmiljø. Ikke minst kan de være interessante når det gjelder å redusere fravær og kostnadene knyttet til det.

I tillegg trengs det selvsagt en god strategi for å gi de ansatte lyst til å prøve teknologien og føle at den er verdt å bruke over tid. Mulighetene i kroppsnær teknologi er enorme, og vi vil garantert se flere bruksområder i årene som kommer.

Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.