Top employees icon
Recruitment
12
min read

Slik unngår du å miste ansatte

Xref

Quicklinks

Det legges mye arbeid i å rekruttere nye ansatte, ønske dem velkommen og sørge for at de får opplæringen de trenger. Men mange virksomheter glemmer de som allerede jobber der.

Faren for å miste dyktige ansatte til konkurrenter, er høyst reell om HR-avdelingen kun fokuserer på nyansatte. Det er viktig å få inn nye ansikter og ferdigheter på arbeidsplassen. Men det er bortkastet bruk av tid hvis dere ikke holder på dem i lengden.

Er dere flinke til å bevare dyktige ansatte, vet dere hvilke kvaliteter, verdier og resultater de tilfører arbeidsplassen. Den kunnskapen kan brukes til å unngå feilansettelser. De som ikke holder på de beste, har også begrenset med slik informasjon. Da øker risikoen for å ansette feil folk.

Å finne nye ansatte henger nøye sammen med det å ta vare på de man allerede har. Virksomheter er i dag nødt til å bruke tid på begge deler. Finner dere potensielle kandidater som vil passe godt inn, sløs ikke med tiden. Få dem ansatt så fort som mulig, før konkurrentene tar dem. Men sørg for å følge prosessen nøye. Det kan for eksempel være skjebnesvangert å hoppe over referansesjekken. Nøkkelen til å beholde de beste over tid kan nemlig ligge i det å ta dem godt imot.

Dette bør du som arbeidsgiver gjøre

Nedenfor ser vi på hva du bør gjøre for å finne rett person til jobben – og beholde vedkommende over tid.

  1. Søke – Å finne aktuelle kandidater kan være en krevende oppgave. Du som rekrutterer folk, bør ta utgangspunkt i en liste over ferdigheter og egenskaper som kandidatene må ha for å lykkes i jobben.
  2. Sile – Det er viktig å sile de aktuelle kandidatene og sørge for at de har erfaringen og kunnskapen de trenger. Dette sparer deg for mye tid senere i rekrutteringsløpet. 
  3. Intervjue – Det å møte kandidatene, snakke med dem om jobben og finne ut om de vil passe godt inn på arbeidsplassen, er avgjørende i enhver ansettelsesprosess. 
  4. Prøve – For roller som krever bestemte ferdigheter, kan det være lurt med en prøveperiode for å se om kandidaten passer til jobben.
  5. Sjekke – Sjekk av referanser er essensielt for å sikre valg av rett person. Ved å kontakte en upartisk tredjepart og sjekke kandidatenes ferdigheter, erfaring og egenskaper beskytter du virksomheten mot uredelige kandidater. Informasjonen i en slik sjekk vil også være til stor hjelp for ditt endelige valg. 
  6. Tilby – Når du har bestemt deg, vær rask med å komme med et tilbud. Da minsker du faren for at kandidaten velger en annen jobb. Det er ikke uvanlig at de fremste kandidatene har flere søknader ute, så du er ikke tjent med å la dem vente. 
  7. Ønsk velkommen – Med en god start og innføring blir de andre ansatte kjent med nykommeren. For de nyansatte er dette tiden å lære både de andre ansatte og kulturen på arbeidsplassen å kjenne. Det er viktig å sette av tid til dette og ikke bare kaste dem inn i jobben. 
  8. Motiver og engasjer – Trivsel er noe som må vedlikeholdes. Ikke glem de ansatte så fort de har blitt varme i trøya. Det er her mange arbeidsgivere feiler. De ansatte skal holdes motiverte og engasjerte gjennom hele arbeidsforholdet. 

Teknologi er nøkkelen

Om en kandidat er egnet eller ikke, har med mer enn bare ferdigheter og erfaring å gjøre.

Personen skal passe inn i miljøet på arbeidsplassen. Klarer dere å se det allerede i rekrutteringsprosessen, har dere mye igjen for det senere. Trivsel er en viktig faktor for å bevare ansatte, og et godt arbeidsmiljø er avgjørende i så sammenheng. Og nøkkelen til å finne ut om en kandidat vil passe inn hos dere, er en grundig referansesjekk.

Problemet med den tradisjonelle rekrutteringsprosessen er at den er upålitelig og ineffektiv. Mange gjør ansettelser basert på håndskrevne notater og magefølelse. Med dagens teknologi er det ingen grunn til å ta slike avgjørelser på sviktende grunnlag. La teknologien få gi dere pålitelig og nøyaktig informasjon.

Engasjement og motivasjon får ansatte til å bli

Det er langt mer kostnadseffektivt å holde på ansatte enn å ansette på nytt. Hold på de ansatte gjennom å gi dem engasjement og motivasjon over tid. Det skaper trivsel, og trivsel får folk til å bli. Og trives folk hos dere, blir dere en attraktiv arbeidsplass også for nye kandidater. 

Rekruttering av nye ansatte og oppfølging av gamle er ikke lenger to atskilte prosesser. Sørg for at alle har det bra på jobb, uansett hvor lenge de har vært hos dere. Det krever litt innsats, men det er verdt det.

Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.