Man sitting at desk working on laptop

Still de rette spørsmålene når du sjekker referanser

Xref

Quicklinks

Det er tilfredsstillende når du føler at du har funnet den beste kandidaten. Men mange arbeidsgivere glemmer at det å sjekke referanser er en sentral del av rekrutteringsprosessen.

Sørg for å stille de rette spørsmålene når du sjekker referanser. Slik unngår du å kaste bort både tid og penger på å ansette feil person. Det er også viktig for å kunne avdekke om den ansatte har eventuelle svakheter eller opplæringsbehov.

En av fem pynter på CV-en

Men det er en del svakheter forbundet med den tradisjonelle, manuelle referansesjekker, som gjerne blir utført via e-post og telefon. Spesielt når det gjelder å gjennomføre referansesjekken, samle inn, sjekke informasjon og stille riktige spørsmål. I tillegg er den tradisjonelle, manuelle prosessen tidkrevende. Tall fra det norske arbeidsmarkedet viser at en av fem jobbsøkere utnytter svakheter i prosessen for å øke sjansene sine til å få jobben. Utdaterte metoder har gjort det altfor enkelt for jobbsøkere å sette seg selv i et godt lys. 

Så det er ikke tvil om at kandidater pynter på søknadene sine for å øke sjansene for å få jobb. Men inkonsekvente og ineffektive rekrutteringsprosesser kan gjøre det vanskelig å fange opp det når du sjekker referanser. Som en del av denne prosessen må du sørge for å stille referansene de rette spørsmålene helt fra begynnelsen.

Dettedu spørre om

Spørsmålene må fastslå forholdet mellom kandidaten og referansen, hjelpe arbeidsgiveren med å forstå søkeren og gi en nøyaktig vurdering av kandidatens tidligere erfaring. Hvis du vet hvilken tilknytning det er mellom søkeren og referansen, er du bedre i stand til å vurdere hvor pålitelig og relevant informasjonen er. Og du kan lettere se hvor stor verdi den har for den nye jobben.

Ved å få bekreftet søkerens tidligere stillingstittel, ansvarsområder, lønn og ansettelsestid er korrekt, vil du som arbeidsgiver få en bedre forståelse av kandidaten. Spør du referansen om å beskrive kandidatens generelle erfaring, kjernekompetanse eller eventuelle ting kandidaten kan forbedre, og får fastslått hvorfor kandidaten sluttet i sin gamle jobb, vil du kunne gjøre en nøyaktig vurdering av om kandidaten burde vurderes for stillingen.

Men om du kan stille en referanse bare ett spørsmål, bør det være om vedkommende ville ha ansatt kandidaten igjen. Dette kan fortelle deg utrolig mye om hvordan kandidaten ble oppfattet, og – ikke minst – hvor flink kandidaten er.

Spør på rett måte – det gir resultater

Kvalitetssikre spørsmålene slik at du unngår å diskriminere kandidaten. Inkonsekvens og manglende erfaring med rekrutteringsprosessen kan føre til at referansepersonene blir stilt diskriminerende spørsmål om den de er referanse for. I tillegg til å være ulovlige, kan diskriminerende spørsmål skremme bort de beste kandidatene. Så luk ut de dårlige spørsmålene og fokuser på det som er relevant.

Manglende rutiner og standarder for å sjekke referanser gjør bedrifter sårbare. Å få gjort dette på rett måte er helt nødvendig for å sikre at du får tak i de beste folkene – før de går til noen andre.

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.