Woman looking at laptop
12
min read

Stor gjennomtrekk av ansatte – hva koster det egentlig?

Xref

Quicklinks

Folk som er fornøyde og motiverte, er definitivt mer produktive. Graden av misfornøyde ansatte ses gjerne bare gjennom antallet som slutter på arbeidsplassen. Men hva har dette tallet å si for bedriften i et bredere perspektiv?

For det første er det dyrt å måtte erstatte ansatte. Og høy grad av gjennomtrekk på arbeidsplassen kan påvirke stemningen på jobb negativt.

At ansatte slutter er en naturlig del av arbeidslivet. Vanligvis sier vi at alt under 15 prosent per år er et sunt og normalt nivå. Begynner tallet å bevege seg over det? Da kan det gå utover bedriften på flere måter, og ikke bare i form av økte kostnader ved nyansettelser.

1. Ikke kast bort tiden

Tradisjonell referansesjekk av kandidater kan ta lang tid. Og i tillegg skjer ansettelser ofte basert på upålitelig informasjon og inkonsekvente datainnsamlingsmetoder. Gjør du ikke dette riktig, kaster du ikke bare bort tid. Du står også i fare for å gjøre dyre feilansettelser.

2. Annonser koster

Å lete gjennom kontaktnettet, skrive en perfekt stillingsannonse og betale for å legge den ut er bare de første skrittene du tar i en lang og kostbar prosess med å finne rett kandidat. Når du må ansette noen raskt, er det krevende å gjøre dette riktig. Klarer du ikke å finne den riktige kandidaten, har du allerede kastet bort mye tid og penger.

3. Gir dårlig stemning

Hvis mange ansatte slutter, kan det ha stor innvirkning på arbeidsmoralen og stemningen på arbeidsplassen. Spekulasjoner og rykter kan føre til en ustabil jobbkultur, og gi en snøballeffekt der flere velger å slutte.

4. Potensiell risiko

Hver eneste nyansettelse er forbundet med risiko. Denne risikoen kan enten skyldes kandidaten eller bedriften selv. Det viser seg at mange kandidater prøver å lure arbeidsgivere ved å oppgi upålitelige referanser. Men arbeidsgivere er ikke feilfrie de heller. Veldig mange referansepersoner opplever fortsatt å bli stilt diskriminerende spørsmål. I verste fall kan det som skulle være en ansettelsesprosess, utvikle seg til en rettsprosess.

5. Nyansatte senker produktiviteten

I starten vil nyansatte ha lavere produktivitet enn forgjengerne sine. Og det at de andre ansatte må bruke tid på å lære opp de nyansatte, kan virke ytterligere inn på produktiviteten. Det kan også ta tid for ansatte å venne seg til samarbeid med  den nye kollegaen. 

6. Opplæring er dyrt

Med hver nyansettelse kommer kostnader til seminarer, innføring, opplæring og utvikling over tid. Til sammen er dette kostbart for bedriften. De fleste HR-ledere utnytter ikke godt nok informasjonen de kan få gjennom en referansesjekk. Stiller du de riktige spørsmålene, får du verdifull innsikt i hva slags opplæring og oppfølging de nyansatte trenger, i god tid før de faktisk begynner i jobben.  

Konsekvensene av å måtte ansette på nytt er store, både når det gjelder direkte og indirekte kostnader. Det er viktig å redusere gjennomtrekken av ansatte, men ikke glem rekrutteringsprosessen heller. Har du kontroll på den, er det første skritt mot å unngå feilansettelser og å miste de beste kandidatene. Realiteten er at folk slutter en gang uansett, selv om de i sin tid var den perfekte kandidaten. Derfor må HR-avdelingen sørge for en så effektiv og innsiktsfull rekrutteringsprosess som mulig. Da får de ansatt rett arvtaker så raskt som mulig, når noen først velger å slutte.

Finn ut hvordan Xref kan hjelpe deg å sjekke referanser på en ny og bedre måte

Snakk med oss

Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.