Little girl holding robots hand
Human Resources
12
min read

Tre gode grunner til å ta i bruk nye HR-løsninger

Xref

Quicklinks

HR-bransjen går en spennende fremtid i møte. Digitaliseringen skjer raskt, og virksomhetene begynner å skjønne at de må følge med i utviklingen.

For at virksomheten du jobber i, skal være konkurransedyktig også i fremtiden, er det viktig å ta den teknologiske utviklingen seriøst. Vi forstår at det kan være vanskelig å få en oversikt over hvilke løsninger dere bør investere i. Her kommer noen gode råd på veien.

Gjør endringer – eller bli endret

La oss starte med problemet – gapet mellom forventninger og virkelighet. Hypen rundt nye HR-løsninger kan føre til at virksomheter kaster seg ut i dem og tar i bruk nye programmer uten å vite hva de faktisk trenger. 

Det er stor forskjell på hvordan virksomhetene adresserer dette problemet. Noen følger med på det som skjer, andre ligger langt etter. Da er det viktig å være blant dem som henger seg på utviklingen – før det er for sent. Investering i ny teknologi bør være en naturlig del av virksomhetenes strategi. Og det er viktig å få et konkret forhold til hva virksomheten trenger. 

Tre fordeler du får med nye HR-løsninger:

Som et første skritt, still deg selv dette spørsmålet: Hvordan kan ny teknologi skape merverdi i virksomheten? 

Her er tre av fordelene ved nye HR-løsninger.

1. Trygg ansettelsene!

Det er fortsatt et problem at mange ikke treffer med ansettelsene. Resultatet er at det å ansette blir dyrt og tidkrevende for virksomheten. Vi gjør feil som mennesker. Kunstig intelligens vil gi oss forbedringer på flere måter.

Algoritmer basert på kunstig intelligens kan kjapt kontrollere og luke ut CV-er, finne gode interne kandidater og lage profiler basert på ønskede egenskaper. De kan til og med dekode videointervjuer og gi signaler om hvem som er den potensielt beste kandidaten.

2. Øk lønnsomheten!

De løsningene som fungerer i en virksomhet, får plass i budsjettet og blir en naturlig del av den daglige driften. De har løst et problem og gir merverdi. Det kan gi svært positive utslag på bunnlinjen.

Samtidig kan det være vanskelig å få godkjent nye løsninger internt i en virksomhet. Men klarer du å vise at de løser et problem, og i tillegg gir lavere kostnader og høyere inntekter, blir det enklere.

3. Få bedre og mer effektive ansatte!

Den teknologiske utviklingen handler ikke om at robotene kommer og tar over jobbene våre. Den handler om å få tilgang til verktøy som gjør oss bedre og mer effektive på jobb.

Ny teknologi gir store fordeler med hensyn til effektivitet og produktivitet. Derfor må vi ta den i bruk, ikke frykte den. Dette gjelder ikke minst i HR-avdelinger. De økonomiske fordelene blir enorme når det er snakk om arbeidsplasser og ansettelser.

Så ikke nøl, finn de løsningene som fungerer for din virksomhet, og ta dem i bruk!

Finn ut hvordan Xref kan hjelpe deg å sjekke referanser på en ny og bedre måte:

Snakk med oss 


Try Xref for free

Want to see Xref in action?

Find out why thousands of businesses globally trust Xref to help them hire. Book a free demo today.